MARTIN MANČÍK

Jak to chodí na výstavě

Jak to chodí na výstavě

Hlavním cílem chovatele výstavních andulek je odchovat andulku, která se co nejvíce podobá výstavnímu standardu WBO (tedy obrázku ideální andulky od této organizace a doprovodnému komentáři). Kromě WBO standardu mohou dále existovat i lokální národní standardy. Aplikovatelný standard lze chápat jako soubor vlastností a zásad, podle kterých je i nakonec výstavní andulka na výstavě hodnocena. Ve standardu jsou popsány jednotlivé části těla výstavní andulky, minimální délka ale i konkrétní barvy jednotlivých částí těla pro konkrétní barevnou mutaci.

Standard by měl být v hlavě každého chovatele výstavních andulek při rozhodování o nákupu, sestavování párů a výběru přebytečných andulek ze svého chovu.  Bez jeho znalosti a vycvičeného oka na nežádoucí chyby a vlastnosti nelze vlastně mluvit o cílevědomém chovu a šlechtění. Ze své vlastní zkušenosti z výstav andulek, kde tradičně pomáhám posuzovatelům a zapisuji výsledky, musím bohužel konstatovat, že se na výstavách stále objevují andulky, které nesplňují parametry výstavní andulky a musí tak být z posuzování vyřazeny (mnohdy jde vyloženě o normální andulky, které se prodávají např. v obchodech se zvířaty v obchodních centrech). Také se lze často setkat se špatně zatříděnými andulkami, které musí být vyřazeny z posuzování, i když by v případě správného zatřídění mohly slušně zabodovat. Obrázek ideální výstavní andulky je níže.

 

Ideální výstavní andulka WBO

Náš klub chovatelů výstavních andulek KCHA organizuje následující výstavy:

 • KCHA Open výstava ve Stránčicích (dříve v Hostouni)
 • CVMA (celostátní výstava mláďat) ve Stránčicích (dříve v Kněževsi)
 • CVA Botanická zahrada v Praze

KCHA Open výstava probíhá ke konci měsíce června.  Na této výstavě lze vystavit jak andulky mladé (tedy z právě dobíhající chovné sezóny), ale i andulky starší. To znamená, že mladé andulky soupeří se svými staršími a ostřílenými kolegyněmi.

Oproti tomu CVMA výstava, která se koná v půlce srpna, je zaměřena vyloženě jen na mladé andulky a slouží tak k porovnání kvality odchovů ukončené či ukončované sezóny.

CVA v botanické zahradě v Praze se koná na konci září a trvá tři dny. Stejně jako u KCHA Open zde soutěží mladé a starší andulky ve stejných třídách (dříve to bylo v samostatných). Vzhledem k délce této výstavy zde vystavuji spíše starší andulky nebo andulky, které jsem ještě nenasadil do chovných boxů nové sezóny.

Kromě těchto nejznámějších českých výstav lze vystavovat i v zahraničí (např. Europa Schau v Karlsruhe).

A jak výstava probíhá?

Andulky se vystavují ve výstavních klecích, viz obrázek níže. Kromě této klece, určené pro vystavení jedné andulky, se používají i větší klece pro vystavení kolekcí (více andulek pohromadě). Podoba klecí je dána standardem a andulky v klecích nesplňujících standard (nebo v klecích extrémně špinavých) se vyřazují z posuzování. Na dno této klece se dává vrstva prosa a může se přidat i nějaký ten klásek senegalu.

Doprostřed čelní lišty se lepí štítek s uvedením čísla klece a výstavní třídy. Štítky se zasílají organizátorem výstavy přihlášeným chovatelům společně s podmínkami výstavy, přidělenými čísly klecí a číselníkem pro zatřídění do příslušných tříd. To znamená, že se na kleci v žádném případě neuvádí jméno vystavovatele a posuzovatel tak může nestranně a objektivně posoudit všechny andulky na základě jejich skutečných kvalit.

Vystavovaná andulka by měla být zdravá a kompletně zapeřená. Andulky jevící známky nemoci se vyřazují z posuzování. Je nutné si uvědomit, že stress na výstavě nemocné andulce rozhodně na zdraví nepřidá a rovněž může nakazit řadu jiných výstavních andulek. Andulky s dvěma chybějícími ocasními pery se vyřazují z posuzování. Pozor je třeba si dávat i na chybějící letky. Již několikrát jsem zažil situaci, kdy se nádherný jedinec s šancí na vítězství ve své třídě v kleci otočil na druhou stranu, čímž se ukázalo druhé křídlo bez několika letek, a tento jedinec se tak v hodnocení propadl na samý konec. Možná ještě jedna poznámka pro začínající chovatele – vystavit lze vždy jen vlastní odchov, tedy andulku se svým kroužkem.

Vlastní posuzování probíhá na základě srovnávání všech jedinců zatříděných v příslušné výstavní třídě. Pro samce a samice jsou separátní třídy. Z vítězného samce a vítězné samice korespondujících tříd se vybere ten lepší, který se stává vítězem podskupiny (VPS). Poražený samec/samice je pak protějškem vítěze podskupiny (PVPS). V rámci třídy posuzovatel sestaví pořadí vystavených andulek této třídy. Body za pořadí získává pouze prvních sedm.

Třídy jsou dále seskupeny do nadřazených skupin.  Např. skupina andulek normální kresby světle zelené barvy má dvě třídy – samce a samice. Skupina andulek normální kresby tmavých barev má třídy jak podle pohlaví, tak i pro jednotlivé tmavé barvy). Z vítězů jednotlivých tříd dané skupiny se vybírá nejlepší samec a nejlepší samice. Z nich se pak vybere vítěz skupiny (VS) a poražený samec/samice se pak stává protějškem vítěze skupiny (PVS).

Z vítězů jednotlivých skupin se vybírá nejlepší samec a nejlepší samice. Z nich se pak vybere vítěz výstavy (VV) a poražený samec/samice se pak stává protějškem vítěze výstavy (PVV).

Příklady skupin z výstav KCHA jsou uvedeny níže:

 • Normální kresba světle zelená
 • Normální kresba světle modrá
 • Normální kresba šedozelená
 • Normální kresba šedá
 • Normální kresba tmavé barvy
 • Žlutá, bílá, šedokřídlá, světlekřídlá – vč. sk., skop, op a žlutol.
 • Lutino, albino vč. žlutol.
 • Lacewing/plavá vč. opal. a žlutol.
 • Skořicová kresba zelené řady
 • Skořicová kresba modré řady
 • Skořicová opalina
 • Opalina
 • Evropská a australská žlutolící vč. skoř., skop., opal.
 • Recesivní a kontinentální straka, texas clearbody, tmavooká – vč. sk., skop., opal. a žlutol.
 • Australská straka vč. sk., skop., opal. a žlutol.
 • Perlová 1F a 2F zelené řady vč. sk., skop., opal. a žlutol.
 • Perlová 1F a 2F modré řady vč. sk., skop., opal. a žlutol.
 • Chocholaté a nové mutace vč. sk., skop., opal. a žlutol.
 • Páry
 • Kolekce

Proč vlastně vystavovat?

Proč vlastně vystavovat? Výstava dává unikátní příležitost vidět své vlastní odchovy společně s odchovy ostatních chovatelů včetně těch špičkových a lze tak porovnat kvalitu vlastního chovu s ostatními. Současně je výstava příležitost potkat se svými kolegy z klubu a dozvědět se, co je u nich a v jejich chovech nového. A obzvlášť začátečníci zde mohou oslovit své zkušenější kolegy o cenné rady a tipy na zlepšení chovu.